Сталий розвиток Укрзалізниці

Для Укрзалізниці внесок у сталий розвиток як бізнесу, так і суспільства, є одним із стратегічних пріоритетів. Ми — соціально відповідальна компанія і добре усвідомлюємо вплив, який компанія здійснює на життя працівників, користувачів послуг та навколишнє середовище.

Для нас сталий розвиток є таким, при якому задоволення потреб нинішнього покоління не йде врозріз з інтересами майбутніх поколінь. Інтеграція екологічних та соціальних аспектів у процес ухвалення та реалізації управлінських рішень дозволяє розширювати межі свого планування, враховувати більш широкий спектр ризиків та можливостей, що створює передумови для сталого розвитку бізнесу.

Сталий розвиток нерозривно пов’язаний з виконанням проектів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Під корпоративною соціальною відповідальністю ми розуміємо здійснення добровільного внеску в розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, що напряму пов’язаний із основною діяльністю компанії і здійснюється переважно додатково по відношенню до вимог законодавства України і норм міжнародного права.

Діяльність Укрзалізниці у сфері КСВ переважно спрямована на:

  • підвищення якості життя співробітників та членів їх родин;
  • сприяння стабільному розвитку регіонів та росту добробуту населення на територіях діяльності Укрзалізниці;
  • підтримання екологічної стабільності та енергоефективності;
  • поліпшення корпоративного іміджу, ріст нематеріальних активів, формування кредиту довіри суспільства.

Щороку ми продовжуємо вибудовувати ефективну систему управління КСВ та сталим розвитком Товариства, а також розробляти заходи щодо запобігання нефінансовим ризикам. Ми впроваджуємо практику прозорості, підзвітності та відкритої взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами на основі міжнародних стандартів.

Comments are closed.