Конференція у Старобільську «Залізнична спадщина Луганщини»

Анонси 78

24 квітня 2018 року на базі Луганського національного університета імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1) відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Луганщина: краєзнавчі розвідки», співорганізатором якої виступає відділ історичної спадщини залізниць України Департаменту корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «Укрзалізниця».

Луганщина, як один із визначних центрів локомотиво- та вагонобудування має багату залізничну традицію, зважаючи на що, в програмі заходу передбачений окремий напрям робіт за темою «Історія залізничної спадщини краю».

Для участі в роботі конференції запрошуємо усіх бажаючих до 10 квітня надіслати на електронну адресу nikolas.kindle@gmail.com оформлені відповідно до вимог статті та відомості про автора. Автори несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу. За матеріалами конференції буде укладено збірку, також усі роботи за профільною тематикою можуть бути надруковані в періодичних виданнях ПАТ «Укрзалізниця».

 

Вимоги до оформлення статей:

обсяг 3 – 4 сторінки;

аркуш формату А-5, шрифт Times New Roman, розмір 11 кеглів, без переносів,  інтервал 1, поля ліворуч, зверху, праворуч, знизу  –  2 см; абзац – 1 см;

ініціали та прізвище автора в правому кутку (жирним), у дужках на наступному рядку зазначити навчальний заклад, у якому працює або навчається автор статті;

на наступному рядку (по центру) назва статті (шрифт жирний);

далі (без відступу) – текст статті;

приклади виділяти курсивом;

посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки за зразком [3, с. 35];

бібліографію, оформлену відповідно до вимог, подавати одразу після основного тексту в алфавітному порядку, шрифт, розмір 11, без абзаців.

Авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по-батькові;

Науковий ступінь, вчене звання, посада;

Домашня адреса учасник;

Телефон;

E-mail;

Назва доповіді.

Можливо вас також зацікавить: