Ключові проекти, Новини КСВ, Про головне До кого не застосовується «чотириденка», як нараховуються соцвиплати, зарплата та премії

До кого не застосовується «чотириденка», як нараховуються соцвиплати, зарплата та премії

Департамент корпоративної соціальної відповідальності в рамках проєкту «До людей» продовжує відповідати на запитання залізничників про зміни, які відбуваються у Компанії. Відповіді надають керівники за напрямами чи члени правління на теми, що стосуються долі Укрзалізниці: реформування, розвиток Товариства або план виходу з кризи.

Сьогодні на запитання щодо нарахування зарплати, премій, соцвиплат та особливостей «4-денки» відповідає Директор департаменту оплати праці та мотивації персоналу Ольга Скарлат:

Кого не торкнулася «чотириденка»?

  Режим «чотириденки» в Укрзалізниці не застосовується до працівників, які працюють позмінно, вахтовим методом, а також до категорій працівників, які задіяні:

  • на виконанні робіт капітального характеру (реконструкції колії, стрілочних переводів, капітального ремонту колії та штучних споруд тощо);
  • на роботах з ремонту, обслуговування і налагодження основного технологічного устаткування;
  • на роботах з ремонту і обслуговування пристроїв сигналізації, централізації, блокування, автоматики, механізованих сортувальних гірок, апаратури та пристроїв зв’язку, контактної мережі;
  • на роботах з перевезення вантажів і пасажирів та їх обслуговування.

Також неповний робочий тиждень не застосовується:

  • до працівників дистанцій колії, залучених до виконання комплексів робіт з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд – монтер колії, ремонтник штучних споруд, бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд, майстер шляховий, майстер мостовий, оператор дефектоскопних візків;
  • до працівників, яким залишилось до виходу на пенсію за віком три роки та менше, а також до працівників, що мають статус батьків-одинаків та виховують неповнолітніх дітей.

Разом з тим, якщо постала гостра потреба, виник значний обсяг роботи за конкретним робочим місцем або наявні особливі підстави –  керівник підрозділу може прийняти окреме рішення стосовно незастосування до працівника чотириденного робочого тижня.

Як формується фонд оплати праці Товариства? Чому премію і соцвиплати нараховують з одного фонду із заробітною платою, через що на виплату премій чи матеріальної допомоги не вистачає коштів?

Витрати на оплату праці є однією зі складових частин консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця», який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України. Ці виплати складаються з фонду оплати праці та інших витрат, пов’язаних з утриманням персоналу.

Структура та складові фонду оплати праці визначені Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України № 5 (зі змінами) (далі – Інструкція № 5).

Відповідно до Інструкції № 5 фонд заробітної плати складається з фонду основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Премії, що мають систематичний характер, включаються до фонду додаткової заробітної плати.

Одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочення, не пов’язані із виробничою діяльністю (наприклад, виплати до ювілейних дат), матеріальна допомога на оздоровлення належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Разом з тим, такі соціальні виплати, як допомога при народженні дитини, на поховання, при вступі у шлюб, на медичні цілі, соціальні виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективними договорами, належать до інших виплат, пов’язаних з утриманням персоналу.

Планування витрат на оплату праці проводиться відповідно до прогнозу макроекономічних показників, затверджених Кабміном, на підставі фактичних даних згідно зі статистичною та фінансовою звітністю за минулий період, а також згідно з  контрольними показниками планового періоду.

Чому внаслідок скорочення розриву у заробітних платах між адміністративним персоналом та робітниками робітники подекуди отримують зарплатню більшу, ніж у керівника? За яким принципом у таких випадках відбувається нарахування зарплат?

      Розмір заробітної плати працівника залежить від розміру посадового окладу, окладу, годинної тарифної ставки, які встановлюються залежно від кваліфікації працівника, розміру щомісячного преміювання за виконання основних показників роботи, наявності доплат, надбавок, інших виплат.

      Крім того, значний вплив на розмір загального доходу має і режим роботи працівника. Так, працівник зі змінним цілодобовим режимом роботи, що передбачає роботу у нічний та вечірній час, окрім нарахованої оплати за фактично відпрацьований час матиме ще й доплату за роботу у вечірні години 20 % (з 20 до 22 год.) та у нічні години 40 % (з 22 до 6 год.). При цьому норма годин роботи за звітний місяць працівника зі змінним режимом роботи зазвичай більша за норму годин працівника зі щоденним режимом роботи. Враховуючи зазначене, додаткова складова заробітної плати працівника зі змінним режимом роботи подекуди більша, що впливає на розмір загального доходу.

За яким принципом відбувається процес нарахування щомісячної премії працівникам згідно з Положенням про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця»? Чому різні структурні підрозділи можуть отримувати премію у неоднаковому розмірі?

         Згідно з Положенням про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця», яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди, преміювання працівників здійснюється відповідно до Положень про преміювання. Вони розроблені та затверджені у кожному виробничому підрозділі. Такими положеннями визначені конкретні умови та основні виробничі показники преміювання, розміри преміювання, а також недоліки, за які премію може бути знижено або навіть позбавлено її повністю. Таким чином, відмінність у розмірах преміювання зумовлена тим, що у різних положеннях відрізняється набір показників, їх дольова вага у преміюванні, різні умови преміювання.

         Разом з тим у Положенні про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця» зазначається, що рішення про розмір премії залежно від виконання встановлених показників приймає комісія з питань оплати праці відповідного підрозділу, до складу якої входить представник профспілки.

         У кожному виробничому підрозділі визначається працівник, відповідальний за питання оплати праці та підготовку матеріалів на засідання комісії (як правило це один і той же працівник) до повноважень якого належить надання працівникам підрозділу роз’яснень щодо наявності нормативних документів із зазначених питань та їх застосування. Окрім того, враховуючи, що положення про преміювання є додатками до колективних договорів підрозділів, інформацію може надавати і представник первинної профспілкової організації.

Чи є категорії соцвиплат, виплати по яких заморожені і досі? Якщо так, то які?

З 1 серпня 2020 року у Товаристві було прийнято рішення щодо часткового відновлення виплат соціального характеру, яке є загальним для усіх підрозділів Компанії. На регіональні філії та філії направлено затверджений  план-графік погашення відтермінованих соціальних виплат працівникам АТ «Укрзалізниця».

Таким чином, відновлення виплат відбуватиметься поступово відповідно до план-графіків, щоб забезпечити повний розрахунок з працівниками Товариства.

Поставити своє запитання до керівників Компанії про реформи або антикризові заходи ви можете за допомогою електронної форми «До людей» на порталі сталого розвитку УЗ: http://sustainability.uz.gov.ua/do-liudei/

Департамент корпоративної соціальної відповідальності

Comments are closed.