Стратегічний підхід до КСВ

Під корпоративною соціальною відповідальністю Укрзалізниця розуміє добровільний внесок у розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, що напряму пов’язаний із основною діяльністю компанії і здійснюється переважно додатково по відношенню до вимог законодавства України і норм міжнародного права.

Діяльність Укрзалізниці у сфері КСВ регламентує Стратегія КСВ. Основна мета Стратегії – визначення та систематизація напрямків діяльності компанії у сфері КСВ. Положення Стратегії КСВ узгоджуються зі стратегічними цілями і пріоритетами Укрзалізниці. При цьому КСВ для компанії є ідеологією бізнесу, а не окремим напрямком діяльності. Така ідеологія передбачає відповідальність за вплив рішень та діяльності компанії на суспільство і навколишнє середовище через прозоре та етичне поводження, що сприяє сталому розвитку та враховує очікування зацікавлених сторін.

Місія Укрзалізниці

Забезпечення сталого розвитку України за рахунок надання якісних і доступних транспортних і логістичних послуг на основі принципів соціальної та екологічної відповідальності, а також ефективної моделі управління компанією, що відповідає викликам сьогоднішнього та завтрашнього дня.

Стратегічні пріоритети Укрзалізниці

 

Схема_1

Comments are closed.