«Напрацювання проекту нового колективного договору – один з головних здобутків року, що минув», — член Правління ПАТ «Укрзалізниця» Желько Марчек.

Січень – це той місяць, коли на залізному транспорті в Україні традиційно підбиваються підсумки минулого року та формуються плани на майбутнє. Час, коли ми аналізуємо, що нам вдалось зробити. Саме з такими питаннями у ці святкові дні ми звернулись до члена правління ПАТ «Укрзалізниця», який координує кадрову та соціальну політику залізничної компанії Желько Марчека. Адже ця бесіда на традиційні для січня теми — це та данина здоровим традиціям залізниць України, що на думку Желько Марчека, повинні бути збережені.

— Желько, як ви вважаєте, які три здобутки 2017 року, мали для ПАТ «Укрзалізниця» найбільше значення?

— По-перше, це початок розбудови структури управління компанією за  сучасними стандартами. Мета цього процесу – оптимальний розподіл функцій між різними адміністративними ланками для отримання максимального ефекту від прийняття тих чи інших управлінських рішень. І в цій роботі ми опираємось на дві складові. З одного боку – це залучення фахівців – залізничників, носіїв знань та традицій, що сформувались на залізницях України. Я вважаю, що ці здорові традиції – це наша конкурентна перевага. Все, що приносить користь сьогодні має бути збережено! З іншого боку, ми робимо ставку на прихід до ПАТ «Укрзалізниця» нових людей, котрі є експертами високого рівня у різних сферах управління. При цьому ми намагаємось досягти оптимального балансу між цими двома складовими, що на мою думку, нам вдається. А на виході розраховуємо отримати найбільш ефективну модель управління.

По-друге, історичною подією у сфері управління оплатою праці стало впровадження нового положення про оплату праці. Старе положення не відповідало сучасній нормативно-правовій базі, організаційно-правовій формі управління товариства.

Нове положення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності заробітної плати, і що саме головне дає можливість зберегти та залучити кваліфікованих компетентних працівників. За допомогою цього документу ми формуємо внутрішню справедливу прозору систему оплати праці на основі єдиних принципів диференціації тарифних  ставок та посадових окладів, мінімізуємо «неефективні» (непов’язані з роботою та результатами) витрати на оплату праці.

Окрім цього, протягом 2017 року підвищено місячні тарифні ставки та посадові оклади на 25%, встановлена доплата у розмірі 25% за роботу в районах проведення антитерористичної операції на підконтрольній українській владі території, двічі здійснено підвищення суми добових при відрядженні працівників в межах України.

Іншими словами весь той обсяг роботи, що я перерахував і ще більша частина того, що я не зазначив, здійснювався задля підвищення добробуту працівників нашого товариства. Результат цієї роботи підтверджується тим, що рівень середньомісячної заробітної плати працівників товариства у порівнянні з іншими галузями економіки підвищився з 19 місця на 12 місце.

І нарешті, третій найважливіший здобуток – закінчення роботи над підготовкою матеріалів до проекту колективного договору ПАТ «Укрзалізниця». Адже, зі сторони не видно реального об’єму роботи з даного питання. Зазначу, що тільки за останніх пів року робочими групами проведено понад 70 засідань, на яких були опрацьовані питання оплати,  матеріального стимулювання, робочого часу та часу відпочинку,  пільг та соціальних гарантій працівників і пенсіонерів товариства, охорони праці, медичного обслуговування, зайнятості, навчання, гарантій і зобов’язань профспілок  та інші питання.

Усвідомлюючи важливість даного питання та з метою прискорення роботи над зазначеним документом в грудні ми передали всі напрацювання на розгляд спільного представницького органу профспілок задля отримання їхньої узгодженої позиції. Дана позиція допоможе рухатися далі. Адже, незважаючи на всю проведену роботу, попереду ще багато завдань: розгляд на першому спільному засіданні робочої комісії, доопрацювання зауважень та пропозицій, схвалення трудовим колективом та врешті-решт підписання.

На мій погляд – це буде один із кращих колективних договорів в Україні.  Його проект – це результат постійного діалогу зі спеціалістами в філіях, професійних спілках та трудових колективах. І даний діалог здійснюється не формально для напрацювання документу, а в першу чергу задля  збереження соціальних гарантій та створення сприятливих умов праці для працівників ПАТ «Укрзалізниц».

— Що ви запланували на цей 2018-й рік?

— На 2018-й рік в нас амбітні плани. Ми почнемо розбудову нової системи навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації. В ній будуть задіяні не лише наші профільні професійні та вищі навчальні заклади,  а й висококваліфіковані експерти та тренери як із середини компанії так і залучені ззовні. Ми маємо запровадити ефективний механізм формування кадрового резерву для заміщення управлінських посад. Молоді фахівці, котрі приходять на залізницю повинні відчувати, що вони мають можливості для максимально повного розкриття їх здібностей в рамках компанії. В них перед очима мають бути приклади швидкого просування кар’єрними сходами здібних та цілеспрямованих залізничників від найнижчих щаблів до посад вищого керівного складу. Для цього ми будемо максимально посилювати комунікації між залізничниками з різних філій, стимулювати висунення ними ідей з покращення їх роботи. Така ініціативність нами буде лише заохочуватись. Більше того,  сьогодні вже розробляються нормативні документи, що сприятимуть посиленню мотивації працівників. Зокрема, йдеться про систему преміювання.

— Для вас особисто які нагоди для радощів приніс 2017 рік?

— Мабуть, саме в цей рік я відчув себе на всі сто відсотків українським залізничником. І це те, чим я пишаюся. Адже ПАТ «Укрзалізниця» — це не просто комерційна компанія. Це кровоносна система економіки країни. Якщо буде погано залізниці, цей негатив відчують всі без виключення. Тому для мене дана позиція – це дуже відповідальний і важливий досвід. ПАТ «Укрзалізниця» — це не просто компанія, що дбає про своїх працівників. Ми стратегічне підприємство, без якого не зможе повноцінно існувати наша Україна.

 

Теги:

Можливо вас також зацікавить: